SQLite ja Windows

Pääkäynnistystietueen peruslevy voi sisältää enintään neljä ensisijaista osiota tai kolme ensisijaista osiota ja yhden jatko-osion, jossa voi olla useita loogisia asemia. GPT-peruslevy voi sisältää enintään 128 ensisijaista osiota. Ensisijaisia osioita kutsutaan myös asemiksi. DHCP-protokolla käyttää asiakas-palvelin mallia, jossa DHCP-palvelin ylläpitää …